بایگانی بخش اطلاعیه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,358 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: راه اندازی برنامه ارزشیابی اثرگذاری پژوهش های سلامت - 1400/1/10 -
:: گزاره برگ های دهم، یازدهم و دوازدهم تحقیقات کووید-۱۹ - 1399/12/24 -
:: برگزاری کارگاه پزشک پژوهشگر - 1399/12/17 -
:: دومین گزاره برگ تحقیقات کووید-۱۹ - 1399/11/9 -
:: برگزاری کارگاه تازه های اخلاق در نشر - 1398/11/27 -
:: برگزاری کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی - 1398/11/27 -
:: برگزاری کارگاه شورای ایمنی آزمایشگاه ها - 1398/11/27 -
:: برگزاری کارگاه پزشک پژوهشگر - 1398/4/17 -