حوزه ریاست

President Domain 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن بختیاری
درجه علمی: فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
سمت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک hbakhtiaryzums.ac.ir


روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از ۲۱/۰۴/۶۶ تا ۰۹/۰۷/۶۹

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از ۰۷/۱۰/۶۹ تا ۳۱/۰۲/۷۳

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۱/۰۳/۷۳ تا ۰۱/۱۱/۷۶

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از ۰۲/۱۱/۷۶ تا ۰۷/۰۴/۷۸

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۸/۰۴/۷۸ تا ۱۳/۰۱/۸۵

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از ۱۴/۰۱/۸۵ تا ۱۴/۱۱/۹۲

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از ۱۵/۱۱/۹۲ تا ۰۳/۰۷/۹۶

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی از ۹۶/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

دکتر حسن بختیاری
 
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان از ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ تا ...

  

نام و نام خانوادگی
سمت

جناب آقای صادقی جهانی
 
مشاور رئیس دانشگاه

سرکار خانم دهار
 
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن

مهندس سالار سالخورده
رئیس دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
حسام اسکندری
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
حامد خاتمی
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
علی باقری
کارشناس حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
عیسی کریمی کارشناس اسناد و مدارک ۳۳۰۱۸۴۸۴
مهندس زهرا نصر
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست ۳۳۱۳۰۷۰۷
شهلا ندرلو
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۱
نسترن مقدم
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۳
سولماز رضادوست
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۰