نظرسنجی مختصر


کد رهگیرى این فرم: P639-F688-U0-N568539          
[ چاپ فرم ]

معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

فرم نظر سنجي الکترونیکی گيرندگان خدمت اداري


 ارباب رجوع محترم لطفاً با پاسخ به سوالات زير ما را در ارائه خدمات بهتر ياري فرماييد.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
واحد ارائه دهنده خدمت
دفتر معاونت
مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
مدیریت فناوری سلامت
مدیریت اطلاع رسانی
آزمایشگاه جامع
مرکز تحقیقات سلامت اجتماعی
پارک علم و فناوری
دبیرخانه معاونت
امورمالی
امور عمومی
چقدر از کیفیت خدمت دریافت شده، رضایت دارید؟
بسیار راضی
راضی
متوسط
ناراضی
بسیار ناراضی