کارگاه ها workshops

 | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 
وبینار اخلاق در پژوهش با رویکرد به پژوهش‌های حوزه فناوری‌های نوین (اسفند ۱۴۰۱)
** ثبت نام در کارگاه **
** دریافت گواهی شرکت در وبینار

کارگاه مبانی پایه رعایت اخلاق در استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشهای حوزه سلامت (دی ۱۴۰۱)
** ثبت نام در کارگاه **
** دریافت گواهی کارگاه "مبانی پایه رعایت اخلاق در استفاد از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش‌های حوزه سلامت" **

کارگاه وبیناری اصول روش شناسی و اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی (آبان ۱۴۰۱)
** ثبت نام در کارگاه **
**شرکت درکارگاه **  
** دریافت گواهی کارگاه "اصول روش شناسی و اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی" **

کارگاه ایمنی زیستی و استانداردهای آزمایشگاهی (مهر ۱۴۰۱)
** دریافت جزوه آموزشی **
**شرکت در آزمون **  
** دریافت گواهی کارگاه "ایمنی زیستی و استانداردهای آزمایشگاهی" **

کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی (اسفند ۱۴۰۰)
  مشاهده فیلم کارگاه
** دریافت اسلایدهای کارگاه **
** دریافت گواهی کارگاه "اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی" **

کارگاه اخلاق در نشر (اسفند ۱۴۰۰)
  مشاهده فیلم کارگاه
** دریافت اسلایدهای کارگاه **
** دریافت گواهی کارگاه "اخلاق در نشر" **

کارگاه ایمنی زیستی (Biosafety) (بهمن ۱۴۰۰)
** دریافت گواهی کارگاه "ایمنی زیستی" 


کارگاه اصول نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش (آبان ۱۴۰۰)
  مشاهده فیلم کارگاه

** گواهی کارگاه "اصول نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش" **کارگاه "تازه های اخلاق در نشر"
** گواهی کارگاه "تازه های اخلاق در نشر" **

 

دفعات مشاهده: 2721 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر