بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 85 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,364 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اعلام زمان برگزاری آزمون کارگاه ایمنی آزمایشگاه ها (کارگاه مورخ اسفند ماه ۹۸) - 1399/4/24 -
:: هفتمین فراخوان برنامه ملی پزشک پژوهشگر - 1399/4/23 -
:: کارگاه مسئله یابی و پژوهش مناسب برای حل مسئله - 1399/4/23 -
:: فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" - 1399/4/15 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام - 1399/3/7 -
:: شورای مراکز تحقیقاتی دانشگاه - 1399/2/28 -
:: شورای سیاستگذاری HSR دانشگاه - 1399/2/28 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان - 1398/12/27 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد - 1398/12/25 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی همدان - 1398/12/25 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 1398/12/25 -
:: ​فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان - 1398/12/20 -
:: ​فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان - 1398/12/20 -
:: ​فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان - 1398/12/20 -
:: ​فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - 1398/12/20 -
:: اعلام اسامی اساتید راهنمای مورد تایید آزمون دکتری پژوهشی 1399-1400 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1398/12/11 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی در سال 1399-1400 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1398/12/7 -
:: فراخوان جذب دانشجوی دکترای پژوهشی سال 1399 - 1400 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز - 1398/12/7 -
:: بیانیه مؤسسه نیماد در پاسخ شبهاتی در خصوص عملکرد مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1398/12/7 -
:: برگزاری کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی - 1398/11/27 -
:: برگزاری کارگاه شورای ایمنی آزمایشگاه ها - 1398/11/27 -
:: فراخوان طرح پژوهشی خشونت، مواد مخدر - 1398/10/25 -
:: فراخوان مرحله دوم سال 98 فراخوان دو مرحله ای اجرای پیمایش های ارزیابی وضعیت دخانیات - 1398/10/24 -
:: معرفی طرح ملی تاپ - 1398/10/24 -
:: فراخوان مرحله اول مراقبت تکاملی کودکان موسسه ملی تحقیقات سلامت - 1398/10/17 -
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1